Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče 9.10.2016

9. 10. 2016

Vážení a milí rodiče,

posílám Vám informace k tomuto týdnu od 10. – 14. 10. 2016.

  • Kdo má zájem přihlásit své dítě do sportovního kroužku „ Sportujeme s MŠ a ZŠ“, který již probíhal ve školce, napište mi do sešitu Sdělení rodičům, že své dítě do kroužku přihlašujete. Trenér si vždy děti vyzvedne v družině a potom je sem i vrátí. Kroužek začíná tento pátek 14. 10. (čas: 13: 15 – 14: 00 hod. v místní sokolovně). Trenér M. Obermajer, tel: 603 840 040.
  • V pátek 7. 10. jsme ve škole slavili svátek zvířat. Do naší třídy ráno nepřišly děti, ale radostná parta různých zvířátek. Všichni se nám v kroužku představili, zpívali jsme novou písničku Svátek zvířat, kterou jsme v průběhu týdne pilně trénovali. Povídali jsme si o oblíbených zvířatech, něco jsme si o nich i přečetli. Děti z 9. třídy připravily pro naše prvňáčky hodinovou naučně zábavnou stezku ve škole. Každý dostal ode mě velkou nálepku do notýsku a sladkou odměnu. Všichni jsme si den moc užili. Děkuji Vám za pomoc s maskami, děti z nich měly velkou radost.
  • Děti dostaly domů fotografie, které mi, prosím, do konce týdne zaplaťte (230 Kč), nebo pošlete nepoškozené zpět.

ČJ: Naprostá většina dětí výborně pozná i čte všechna probraná písmena a hláskuje rychle známá slova. Hodně dětí již krátká a procvičená slova přečte dohromady. Někteří již přečtou po vyhláskování dohromady i slova nová. Pokud skládání slov z hlásek dohromady ještě Vašemu dítěti nejde, je nutné tuto dovednost stále i doma pravidelně procvičovat  a vést děti k tomu, aby četly hlásky nahlas co nejrychleji a dobře se poslouchaly, co čtou. Nesmějí slova hádat. Také jsme psali diktáty na tabulku, v tomto týdnu už je zkusíme psát do sešitu. Samozřejmě, že budeme psát podle diktátu slova jednoduchá a již známá. Slova také opisujeme podle vzoru, což zvládne většina dětí bez chyby. J Při procvičování doma by dítě mělo nahlas říkat jednotlivá písmena, která ve slově bude psát a napsané slovo si pak zkontrolovat. Nestihli jsme písmeno R, tak s ním začneme v pondělí. Do konce týdne dojdeme asi na str. 29, tedy poznáme ještě písmena L a V. Všechny texty jsou kombinované s obrázky a úkoly k jeho pochopení. Každý den by dítě mělo trénovat čtení, proto mají děti vždy v tašce buď učebnici nebo červené desky se čtením nebo oboje. Klidně můžete s dětmi opakovat cokoliv dozadu z těchto materiálů. Ti, kterým se bude do pátku čtení dařit, zvládnou přečíst slova po vyhláskování dohromady, dostanou na víkend úkol v nové Čítance, kde je už krátký příběh ze známých písmen. Ostatní budou ještě trénovat jednodušší slova. Při čtení musí mít dítě vždy pod čtenou řádkou záložku a ještě si ukazovat čtené písmeno samo prstem.

Matematika: Většině dětí dělají problém pojmy: všichni, všechno, kromě, nahoře, dole, řada, zástup, řádka, sloupeček, vlevo, vpravo, první, poslední, pod, za, před, vedle. . ., tak tyto pojmy hodně trénujeme. Občas mám dojem, že mluvím s cizinci, kteří nerozumějí česky…J Vše si procvičujeme hraním, ale musíme se to už brzy naučit. Děti už umějí napsat čísla 1, 2, 3, 4, 5, procvičujeme uspořádání číselné řady. Vypadá to jednoduše, ale je to „fuška“. V tomto týdnu nás čeká pokračování ve výše popsaném učivu, pojmy před, za, číslo 0 a začneme porovnávat čísla. Dojdeme asi na str. 25.

Prvouka: Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování na silnici a nejběžnějšími dopravními značkami. V tomto týdnu si budeme povídat o podzimní přírodě, počasí, o sklízeném ovoci a zelenině (PS str. 10 – 13).

VV a PV: Děti ve dvojicích otiskly podzimními barvami různé listy na papír a vytvořily tak zimní pelíšek pro zvířátko. Každý si pak do něho nalepil svého vyrobeného ježka. Podzimní obrázky se všem moc povedly. Připomínám, že ve čtvrtek si mají děti přinést podzimní plody vhodné k navlékání a jehlu s navlečenou pevnou nití (podrobně viz minulá zpráva).

Přeji krásný, snad více slunečný, podzimní týden!            Petra Holubová