Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče 6. 3. 2017

6. 3. 2017

Vážení a milí rodiče,

posílám informace k dalšímu týdnu od 6. 3. – 10. 3. 2017.

  • Koncem minulého týdne chybělo hodně dětí, nejčastěji z důvodu virózy, bohužel velká absence pokračuje i v tomto týdnu. Při onemocnění dítěte sledujte webové stránky naší třídy (píši tam velmi podrobně, co přesně probíráme) a postupně učivo s dítětem doplňujte (jakmile to zdraví dovolí), aby toho pak nemělo moc najednou. Pokud dítě chybí delší dobu (několik dní), doporučuji přijít si po předchozí telefonické domluvě pro pracovní listy, které pro děti denně připravuji, případně vyzvednout školní sešity na doplnění učiva.
  • Prosím znovu o zkontrolování a případné doplnění obsahu penálu a dalších pomůcek. Dětem chybí pera (musí mít opravdu dvě, pokud jedno dopíše, použijí náhradní), lepidla v tyčince, nůžky, fixy na tabulkuPotřebujeme je každý den a to, že je mnozí nemají, nás nesmírně zdržuje. Každý také musí mít po ruce záložku na čtení.
  • Některé děti se bohužel v 2. pololetí zhoršily. Polevily v práci, začaly „lenošit“, stačí jim průměrný výkon, dokonce některé DÚ se sotva dají označit za pečlivě napsané, v DÚ jsou i chyby…Prosím tedy, chtějte od dětí i Vy pečlivou práci a snahu. Pokud Vašemu dítěti cokoliv nejde, je potřeba na zlepšení pracovat pilně a pravidelně i doma. V době mé nepřítomnosti (celkově ale šlo pouze o 9 dní) děti nedostávaly známky, proto zhoršení výkonů z hodnocení v notýsku zatím není tak vidět. Po tomto týdnu ale známky přibydou, budeme hlavně opakovat a prověřovat znalosti procvičeného učiva. Budu už používat celou stupnici známek.  

ČJ: V PS „Už čteme a píšeme sami“ v tomto týdnu pokračovat dalšími texty o zvířatech nebudeme (došli jsme na str. 29). Shrneme si ale čtení velkých a malých tiskacích písmen a dokončíme ještě str. 4 – 6. Číst a pracovat s texty budeme na pracovních listech, které dětem připravím do červených desek. Procvičovat budeme také čtení psacího písma, zatím rychlé čtení písmen a slov nejen v písance. Na středu mají děti za DÚ z pátku číst ze žluté čítanky str. 42 – 43 pohádku „Čtyři malá prasátka“. Do konce týdne žlutou čítanku dočteme (zbývá nám str. 44 – 47), děti si ji odnesou na památku domů.

Začneme psát častěji diktáty, přepisy a opisy do sešitu na známku. Znění diktátů budu dávat s předstihem na třídní stránky do nové rubriky „Přípravné diktáty“(koncem týdne na další týden), aby si je mohly děti předem vyzkoušet. 

V tomto týdnu se naučíme psát psací písmena p, j, y a v, v písance dojdeme asi na str. 23. Přítomným dětem jsem písanky zkontrolovala, někteří bohužel píší opakovaně nepřesné tvary písmen, chybně písmena napojují, zapomínají znaménka…Prosím, doplňte doma s dětmi pečlivě opravy a případné chyby odstraňujte pravidelným krátkým procvičováním. V průběhu týdne dám dětem kartičku vzorového psacího písma, aby si s ní mohly při psaní pomáhat.

Matematika: Stále se zdokonalujeme v rychlém sčítání a odčítání do 10, řešíme ústně či písemně všechny typy příkladů. V tomto týdnu už budu toto učivo známkovat. V PS jsme na str. 25, dále ale nepokročíme, zaměříme se hlavně na jiné typy cvičení a řešení slovních úloh (nově typ „o několik více“, „o několik méně“), které budu dětem kopírovat z jiných materiálů do modrých desek.

Prvouka: V tomto týdnu nás čeká povídání o rodinných oslavách (str. 57) a novém ročním období – jaru (str. 46 – 47). Mnohokrát procvičené učivo – dny v týdnu, měsíce, roční období by měly děti už bezpečně ovládat a v pojmech se orientovat (vědět, který den bude zítra, který den následuje po pátku, který je 3. měsíc v roce, říci letní měsíce, ve kterém měsíci slavíme Vánoce, jaké roční období bylo před zimou…).

HV: Zdokonalujeme se v písničce Jaro dělá pokusy, hrajeme na své tělo (tleskáme, luskáme…) a na rytmickou ozvěnu. Naučíme se píseň Pampeliška.

VV a PČ: Začneme tvořit jarní dekorace na plánovaný velikonoční jarmark, na který Vás pozvu v příští zprávě J.

Přeji krásný březnový týden!                        Petra Holubová