Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče 5.2.2017

5. 2. 2017

Vážení a milí rodiče,

posílám Vám informace k týdnu od 6. 2. – 10. 2. 2017.

  • Skončilo 1. pololetí, děti dostaly vysvědčení. Chci všechny moc pochválit za pracovitost a snahu, kterou prokazovaly každý den. Všichni udělali od září obrovský kus práce. Jsem také moc ráda, že nemusím ve třídě řešit žádné kázeňské prohřešky, snažím se, aby se děti k sobě chovaly přátelsky a navzájem si pomáhaly. Zatím je to pro všechny opět na pochvalu J. Také Vám rodičům moc děkuji za spolupráci za celé pololetí. Děti byly hodně nemocné, ve srovnání se třídou 1. A mají dvojnásobný počet zameškaných hodin…Naštěstí ale všichni učivo doma i ve škole poctivě doplňovali a doháněli, takže si vysvědčení s jedničkami opravdu všichni poctivě zasloužili J. Přeji všem, ať chodí i nadále do školy s radostí a ať se jim daří stejně dobře i v 2. pololetí!
  • Mám vybrané notýsky, v průběhu tohoto týdne tam dětem zapíši nové známky a hodnocení.
  • Příští týden od 13. 2. – 19. 2. je volno, jsou jarní prázdniny.
  • Prosím o zkontrolování a případné dovybavení penálů, některým dětem chybí nůžky, fixy na tabulku, lepidlo v tyčince…Děkuji.
  • Bohužel tento pátek 10. 2. nastupuji do nemocnice na nutnou operaci. Po jarních prázdninách budou mít děti za mě suplování a budou pokračovat v učivu podle mých pokynů. Informace k výuce budu dávat na třídní stránky.

Český jazyk: Čteme už libovolné texty psané malými i velkými tiskacími písmeny, známe už písmena tiskací všechna. Na pomoc mají děti v červených deskách „Pomocníka“ (tvary velkých a malých tiskacích písmen). V PS jsme začali číst hádanky a pohádky (část „V říši pohádek“), v tomto týdnu budeme pokračovat a dojdeme asi na str. 21. Natrénovali jsme i malá psací písmena: i, u, a, tento týden zvládneme: A, o, O, d a psaní slov s nimi. Dojdeme asi na začátek str. 13. Procvičujeme opis (z psacích písmen do psacích písmen) a přepis (z tiskacích písmen do psacích), který je těžší. Při psaní je potřeba písmena a slova také předem číst, nejde o pouze mechanické psaní. Po napsání je potřeba, aby si děti po sobě vše znovu zkontrolovaly a případné chyby opravily. Zatím to moc nedělají a na kontrolu často zapomínají. Do písanky píšeme pouze psacím písmem. Minulý týden jsme kvůli malému počtu dětí (stále řádí četné virózy…) nepsali plánovaný diktát psacích písmen a slov, napíšeme si ho tedy v tomto týdnu. V hodinách jsme také četli ze žluté čítanky, kdy jsem část dětí vyzkoušela ze čtení neznámého textu. Prosím, aby děti nosily PS a žlutou čítanku do školy každý den. V pondělí 6. 2. děti dostanou za DÚ na středu 8. 2. čtení pohádky „O Budulínkovi“.

Matematika: Procvičovali jsme sčítání, odčítání a slovní úlohy v oboru 0 – 9, děti se seznámily s číslem 10 a tuto číslici si vyzkoušely i psát. V tomto týdnu dojdeme v PS asi na str. 19, budeme rozkládat desítku na dva sčítance a začneme sčítat a odčítat do 10. V tomto číselném oboru setrváme delší dobu, je nutné, aby si děti tyto příklady co nejvíce zautomatizovaly. Zatím používají na pomoc počítadlo a prsty, postupně to ale bude potřeba zvládnout rychle a bez pomůcek. Také každou hodinu řešíme nějakou slovní úlohu, vedu děti, aby samostatně přišly na její řešení, s formulací a zápisem odpovědi si většinou společně pomáháme. V tomto týdnu budeme psát několik kratších prací na známku (obor 0 – 9).

Prvouka: Stále se věnujeme lidskému tělu, v tomto týdnu si ještě ukážeme znovu na pomůckách pro děti kostru a nejdůležitější vnitřní orgány. Budeme si také ve skupinkách zkoušet, co umí naše smysly. V PS zvládneme str. 42 a 43.  

VV a PĆ: Minulý týden děti ve skupinkách postavily velmi zajímavé stavby plné nápadů z různých krabiček, ruliček…Prakticky si procvičily učivo z geometrie o tělesech. Práce je moc bavila, hodně si to užily. Většina skupin dokázala i výborně spolupracovat a vytvořily jednu společnou propracovanou stavbu.

Přeji pěkný předprázdninový týden a krásné jarní prázdniny!  Petra Holubová