Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče 28.5.2017

28. 5. 2017

Vážení a milí rodiče,

posílám Vám informace k dalšímu týdnu od 29. 5. – 2. 6. 2017.

 • Minulý týden jsme byli ve vranské knihovně. Paní knihovnice Janauerová děti krátce seznámila se systémem půjčování knížek, zodpověděla všechny dotazy a ukázala dětem spoustu krásných dětských knížek, které si sem mohou chodit půjčovat. Děti se okamžitě začetly a zabraly do prohlížení, že ani nechtěly odejítJ. V současné době jsou v knihovně asi na tři týdny vystaveny obrázky dětí z obou 1. tříd, které jsme ve škole nakreslili. Můžete si je přijít prohlédnout a dát hlas všem obrázkům, které se Vám budou líbit, a to v době, kdy je knihovna otevřená pro veřejnost: každé úterý od 12, 30 – 15 hodin a čtvrtek od 15 – 18 hodin.
 •  Nejbližší akce, které nás čekají:
 • Ve čtvrtek 1. 6. za námi přijedou kynologové se psy s programem „Bezpečný pes“. Akce proběhne na školním hřišti, pro nás 1. vyučovací hodinu.
 • V pátek 2. 6. budeme mít během dne (každá třída asi hodinu) již tradiční atletické soutěže mezi třídami 1. stupně na školním hřišti na oslavu MDD. Každý si vyzkouší několik atletických disciplín. Tento den oblečte tedy děti sportovně.
 • Další akce do konce školního roku, zatím alespoň částečný výhled:
 • 12. 6. – zdravověda a 1. pomoc (během dopoledne asi 2 vyučovací hodiny)
 • 20. 6. – společné třídní fotografování
 • 26. 6. – celodenní výlet do dětského zábavného parku Fábula s 1. A
 • 29. 6. – návštěva kina v Modřanech
 • V červnu bude ještě pokračovat projekt s vranskou knihovnou a společně s 1. A vyrazíme ještě na nějaký pěší výlet do okolí.
 • V pondělí 29. 5. Vám pošlu na ukázku sešity na diktáty a malé sešity s pětiminutovkami. Prosím o podepsání těchto sešitů, za DÚ na úterý budou mít děti doplnění všech oprav.

Český jazyk: Minulý týden jsme, jak jste mohli vidět v červených deskách, pilně trénovali správnou čtenářskou techniku, plynulé čtení bez chyb a zadrhávání se správnou intonací vět. Četli jsme bajky a příběhy o dětech a zvířatech, řešili úkoly na správné pochopení textu, luštili křížovky, vyhledávali větu v textu a přepisovali ji podle zadání…Také děti moc bavilo luštění popletených a začarovaných slov ve dvojicích. V tomto týdnu budeme v podobných aktivitách pokračovat. Děti napsaly v písance i kontrolní opis a přepis slov a vět, naprostá většina dětí píše správné tvary všech písmen, mnoho jich ale dělá „zbytečné“ chyby z nepozornosti (zapomíná znaménka, vynechá písmenko, zamění malé písmenko za velké…). Také mi dá velkou práci donutit je používat „pomocníka“, kde si mohou vše najít. Tento týden se naučíme psát P, B, R a Ř, dojdeme v písance asi na str. 11. Ve středu si napíšeme diktát vět.

Matematika: Procvičovali jsme sčítání a už i odčítání do 20 s přechodem desítky s pomůckami, děti měly na pomoc počítadlo a číselnou osu. Děti také samostatně řešily nerovnice a slovní úlohy, každý den jsme psali pětiminutovku. Vypočítat součet nebo rozdíl jde většině dětí dobře, některé děti ale opět chybovaly v dopočítávání menšence, menšitele či sčítance. Několikrát jsme tedy procvičovali zvláště tyto typy příkladů. V hodinách vedu děti k samostatnosti, chci, aby co nejčastěji pracovaly podle samostatně přečteného zadání. Někteří za mnou ale hned chodí pro radu, že tomu „nerozumí“. Často ale zjistím, že si ani pokyny k úkolu nepřečetly…L. Prosím, trénujte porozumění zadání i doma. V tomto týdnu budeme v procvičování + a - pokračovat, znovu si také děti vyzkouší postavit stavby z krychlí podle plánku (dojdeme asi na str. 55).

Prvouka: Děti se seznámily s pověstmi O Čechovi a O Bruncvíkovi, věnovali jsme se možnostem trávení volného času. V tomto týdnu se zaměříme na zaměstnání dospělých a různá povolání, práci, výrobky a suroviny (PS str. 67 – 70).

Přeji Vám pěkný začátek června!                   Petra Holubová