Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče 17.4.2017

17. 4. 2017

Vážení a milí rodiče,

posílám Vám informace k tomuto týdnu od 18. 4. – 21. 4. 2017.

  • Jarní jarmark se vydařilJ. Moc děkuji všem z Vás, kteří jste nám poskytli nějaké věci na prodej nebo jste nám upekli výborné moučníky. Tím, že jste všichni přišli a zakoupili si (někdy za nemalé peníze J) výrobky Vašich dětí, se nám podařilo vydělat po odečtení nákladů (květináčky, polyst. vejce, stužky, keram. hlína…) 3 445 Kč! Jak jsem již psala, zakoupím po společné domluvě s dětmi nějaké hry do třídy a za zbylé peníze nakoupím odměny na konec školního roku za skupinové celoroční soutěžení.
  • Blíží se konec 3. čtvrtletí. V tomto a dalším týdnu proběhnou konzultační hodiny, při kterých si společně popovídáme o prospěchu a chování Vašich dětí. Těším se na Vás!

Český jazyk: Čteme v PS příběhy o dětech, hodně si povídáme o přečtených ukázkách z dětských knih a o kamarádství. Vedu děti k tomu, aby se učily souvisle vyjadřovat a tvořily pěkné smysluplné věty. Vysvětlujeme si také méně známá slova a děti si tak rozšiřují svoji slovní zásobu. Dojdeme v PS asi na str. 51. Opět budeme ale číst i jiné texty (viz červené desky). DÚ ze čtení by měly děti číst nejméně dvakrát. Vždy by měly mít záložku, číst nahlas a srozumitelně. Při druhém čtení by se měly snažit už číst více slov plynule dohromady. Také u úkolů k textu dohlédněte, prosím, na to, aby byly napsané pečlivě.

Napíšeme si dva diktáty a budeme trénovat i přepisy a opisy slov a krátkých vět. V písance se naučíme f, g a I, dojdeme asi na str. 18.

Matematika: Procvičovali jsme už všechny typy příkladů na sčítání a odčítání do 20 (bez přechodu desítky). Děti mají na pomoc číselnou osu a počítadlo. Věnovali jsme se také slovním úlohám o nakupování. Některé děti si ještě stále pletou cenu s množstvím, např. 1 koláč stojí 5 Kč, 1 houska 3 Kč. Kolik bude stát nákup: 2 koláče a 2 housky? Někteří vypočítají, že 4 Kč. V tomto učivu budeme pokračovat a zdokonalovat také odpovědi. V PS dojdeme asi na str. 41, řešit budeme i slovní úlohy typu „o několik více/méně“.

Prvouka: Zabývali jsme se domácími zvířaty, pojmenovávali zvířecí rodinky. Některým dětem se názvy pro samce, samici a mládě ještě pletou. Samozřejmostí pro všechny není ani správné vybarvení známých zvířat a rostlin podle skutečnosti. V tomto týdnu dokončíme jarní kapitolu v PS a budeme učivo opakovat. Dojdeme asi na str. 53.

Přeji krásný povelikonoční týden!                     Petra Holubová